Boodschap Licht Code Kaart Mei 2023

Boodschap Licht Code Kaart Mei 2023

Knowingness / Weten (83)

Herinner Jij je de Licht Code van Maart nog? Wijsheid, die komt vanuit je Eigen Bron. Deze maand komt daar je Weten bij. Het innerlijk Weten, dat in jezelf verankerd is. Een Weten waarvan Jij soms zelfs niet eens Weet waar het vandaan komt. Soms komen er woorden, klanken of stemmen door je heen, die ‘niet van jezelf’ zijn. Dat is je innerlijk Weten, dat op deze manier vorm geeft aan het naar buiten brengen van nieuwe informatie. Hoe zou het voor je voelen als je meer en meer gaat vertrouwen op dit innerlijke Weten? Kennis van onze voorouders ligt opgesloten diep in jouw DNA en het is NU de tijd om deze te gaan delen met de Wereld. En deze Kennis mag Licht, Zacht en met Liefde naar buiten komen. Verspreid deze prachtige kennis maar via jouw eigen Lichtveld en Licht Kring. Zoals je in de afgelopen maand al hebt kunnen en mogen ervaren is het Lichtveld alleen maar groter aan het worden. Met een Volle Maan, Planeten in één lijn, Pluto retrograde, portaaldagen die er zijn, zal het Licht haar weg vinden.

Steeds meer mensen zullen kennis van weleer gaan voelen, zien en ervaren en gaan delen met de Wereld. Meer en meer mensen gaan vertrouwen op hun innerlijke Weten. Vanuit jouw verbinding met de Bron is er een directe lijn met je Hart. Jij weet inmiddels dat: “Jouw Hart Weet” en “Jouw Hart klopt”. Dus altijd weer vanuit de verbinding met jezelf en de Bron, is Kennis die naar boven komt, Kennis die gedeeld wil worden. Hoe vreemd het wellicht ook voelt of is. Weet dat dat wat nog ‘verborgen’ moet blijven, bedekt zal blijven door de sluiers. Alles wordt op het juiste moment en in de juiste tijd aan jou kenbaar gemaakt. Vertrouw daar maar op. Net zoals ik op dit moment mijn pen vertrouw die deze woorden eerst opschrijft en vertaald vanuit de Licht Code Weten. En hoe synchroon alles weer is als ik dit nakijk. Op een persoonlijke 11 dag, kaart nummer 83 (8+3=11), Witte Hond (Maya’s; is trouw blijven aan jezelf), komt deze tekst door.

Ik vertrouw op mijn Weten. Vertrouw jij je KNOWINGNESS?

Doorgegeven door Vesunna, mijn gids hier in de Dordogne op 3-5-2023

Knowingness / Weten (83)
Reacties zijn gesloten.